×

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์กระบี่ สัมมนา สันทนาการ

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์กระบี่ สัมมนา สันทนาการ

เราให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ท่องเที่ยวประจำปี สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดค่ายต่างๆ จัดเลี้ยงประจำปี จัดเลี้ยงทั่วไป ธีมปาร์ตี้ ทำกิจกรรมนอกสถานที่ (Walk Rally) Sport Day Team Building

เราให้บริการทั้งลูกค้าแบบส่วนบุคคล-กลุ่ม (Private Group) บริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

บริษัท อันดามัน แท็กซี่ จำกัด ยินดีที่จะให้บริการด้วยคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า งบประมาณ และความต้องการ ที่ลูกค้ากำหนดเอง ทีมงาน Staff Team สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งบริการหลังการขาย ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

    บริการอื่นๆ