×

รถตู้เช่าเหมาพร้อมคนขับ นำเที่ยว จากหาดคลองม่วง กระบี่

รถตู้เช่าเหมาพร้อมคนขับ นำเที่ยว จากหาดคลองม่วง กระบี่

ประเภทรถราคาเช่าเหมาพร้อมคนขับ ( ไม่รวมน้ำมัน ) รายวัน
1 วัน2 วัน3 วัน4 วัน
รถเก๋ง 3 ที่นั่ง1,8004,1006,4008,700
รถตู้ 9 ที่นั่ง1,8004,1006,4008,700
รถตู้ 12 ที่นั่ง2,2004,7006,9009,500
ประเภทรถ ราคาเช่าเหมาพร้อมคนขับ ( รวมน้ำมัน ) รายวัน
1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน
รถเก๋ง 3 ที่นั่ง 2,500 4,800 7,200 9,200
รถตู้ 9 ที่นั่ง 2,700 5,000 7,500 10,000
รถตู้ 12 ที่นั่ง 2,700 5,200 7,800 10,400
ประเภทรถ ราคาเช่าเหมาพร้อมคนขับ ( ไม่รวมน้ำมัน ) รายชั่วโมง
4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง OT / ชั่วโมง
รถเก๋ง 3 ที่นั่ง 1,600 2,200 2,700 300
รถตู้ 9 ที่นั่ง 1,900 2,400 3,000 300
รถตู้ 12 ที่นั่ง 1,900 2,400 3,000 300

300

 

    บริการอื่นๆ