×

รถเก๋งเช่าเหมาพร้อมคนขับ นำเที่ยว จากอ่าวน้ำเมา ทัวร์กระบี่

รถเก๋งเช่าเหมาพร้อมคนขับ นำเที่ยว จากอ่าวน้ำเมา ทัวร์กระบี่

ประเภทรถราคาเช่าเหมาพร้อมคนขับ (ไม่รวมน้ำมัน) รายวัน
1 วัน2 วัน3 วัน4 วัน
รถเก๋ง 3 ที่นั่ง1,8004,1006,4008,700
รถตู้ 9 ที่นั่ง1,8004,1006,4008,700
รถตู้ 12 ที่นั่ง2,2004,7006,9009,500
ประเภทรถราคาเช่าเหมาพร้อมคนขับ (ไม่รวมน้ำมัน) รายวัน
1 วัน2 วัน3 วัน4 วัน
รถเก๋ง 3 ที่นั่ง2,4004,8007,2009,200
รถตู้ 9 ที่นั่ง2,5005,0007,50010,000
รถตู้ 12 ที่นั่ง2,6005,7007,80010,400
ประเภทรถราคาเช่าเหมาพร้อมคนขับ (ไม่รวมน้ำมัน) รายวัน
4 ชั่วโมง8 ชั่วโมง12 ชั่วโมงOT / ชั่วโมง
รถเก๋ง 3 ที่นั่ง1,4002,6003,200200
รถตู้ 9 ที่นั่ง1,6002,8003,500200
รถตู้ 12 ที่นั่ง1,6002,8003,500200

    บริการอื่นๆ