×

เรือยอร์ช ภูเก็ต เช่าเหมา Phuket Yacht Charters

เรือยอร์ช ภูเก็ต เช่าเหมา Phuket Yacht Charters

บริการเช่าเหมาลำ เรือ Yacht และ Catamaran แบบ เต็มวัน ครึ่งวันเช้า ครึ่งวันบ่าย Sunset ดื่มดำการชมพระอาทิตย์ตกดิน ทานอาหารบนเรือ

 

อัตราเช่าเเหมาเรือยอร์ช Catamaran ภูเก็ต
โปรแกรมทัวร์ Duration ความจุ 25 Seats ( THB) ความจุ 35 Seats ( THB) ความจุ 45 Seats ( THB) ความจุ 60 Seats ( THB)
เกาะเฮ ( ช่วงเช้า ) 09.00 – 14.00 น. 11,000 13,000 15,000 19,000
เกาะเฮ ( บ่าย Sunset ) 14.30 – 20.00 น. 11,000 13,000 15,000 19,000
Dinner Sunset 16.30 – 20.00 น. 11,000 13,000 15,000 19,000
เกาะเฮ ( Full Day ) 09.00 -16.00 น. 15,000 16,000 17,000 22,000
เกาะไข่นอก – ไข่ใน 09.00 -15.00 น. 16,000 18,000 21,000 25,000
เกาะราชา – เกาะเฮ 09.00 -16.00 น. 17,000 20,000 25,000 30,000
เกาะไม้ท่อน – เกาะเฮ 09.00 -16.00 น. 17,000 20,000 25,000 30,000
เกาะไม้ท่อน – เกาะไข่ 09.00 -16.00 น. 22,000 24,000 26,000 31,000
เกาะนาคาน้อย 09.00 -18.00 น. 26,000 28,000 30,000 30,000
เกาะนาคาใหญ่ 09.00 -18.00 น. 26,000 28,000 30,000 30,000
Jamebond – อ่าวพังงา 09.00 -17.00 น. 24,000 27,000 32,000 46,000

    บริการอื่นๆ