×

แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะตะรุเตา

แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะตะรุเตา

 

พักที่ Bundhaya Villa ห้อง Deluxe Balcony ราคาท่านละ 3,990 บาท

พักที่บันดาหยา รีสอร์ท ห้อง Garden Deluxe Bungalow ราคาท่านละ 3,490 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ
08.00 เจ้าหน้าที่รอรับที่จุดนัดพบ เดินทางไปยังท่าเรือปากบารา
10.30 ถึงสำนักงานมาริณี ทราเวล ท่าเรือปากบารา
11.30 ลงเรือสปีดโบ้ทเดินทางไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะไข่
13.30 ถึงเหลีเป๊ะ เข้าที่พักที่ พักผ่อน เดินเล่น เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย…
วันที่สอง : หลีเป๊ะ-อาดัง-หินงาม-จาบัง-เกาะยาง-เกาะราวี
07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
09.00 รวมพลที่จุดนัดพบหน้าหาดพัทยา มาถึงก้อเช็กชื่อกันหน่อย (อย่าลืมนำบัตรค่าธรรมเนียมอุทยานมานะค่ะ)
09.30 ลงเรือหางยาว ไปล่องทะเลกัน…
10.00 ดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ เกาะอาดัง หินงาม จาบัง เกาะยาง และ เกาะราวี บริการรวมอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม
15.30 เดินทางกลับยังเกาะหลีเป๊ะ
16.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเล่นน้ำต่อดีก้อดีนะค่ะ

 

ค่าบริการรวม

1. เรือสปีดโบ้ทไป-กลับ ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ

2. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 / เที่ยง 1)

3. ที่พัก 2 คืน (ตามที่เลือก)

4. ทริปดำน้ำ 1 วัน โดยเรือหางยาว

5. อุปกรณ์ดำน้ำ

6. ประกันภัย

7. ไดร์เวอร์ไกด์วันออกทัวร์

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารขยะ

 

ค่าบริการไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ 20 บาท

2. ค่าธรรมเนียมอุทยาน 40 บาท

3. ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ 200 บาท

4. อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

 • อย่าลืมไปเดินเล่น ถนนคนเดินนะค่ะ มีทุกวัน
 • วันที่สาม : เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา
  07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
  09.00 เดินทางกลับโดยเรือสปีดโบ้ท
  11.30 ถึงท่าเรือปากบารา
 • เลือกเวลากลับจากเกาะได้ 09.30, 11.30, *

 

แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะตะรุเตา

 

พักที่ Bundhaya Villa ห้อง Deluxe Balcony ราคา 3,990 บาท

พักที่บันดาหยา รีสอร์ท ห้อง Garden Deluxe Bungalow ราคา 3,490 บาท

  บริการอื่นๆ